Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Teaching Hours

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Teaching Hours

 back to school

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

Teaching Hours

 

1η Ώρα

8.10   -     8.55

1ο   Διάλειμμα

8.55   - 9.00

2η Ώρα

9.00 -     9.45

2ο  Διάλειμμα

9.45 - 9.55

3η Ώρα

9.55 -   10.40

3ο Διάλειμμα

10.40 - 10.50

4η Ώρα

10.50 -   11.35

4ο Διάλειμμα

11.35 - 11.45

5η Ώρα

11.45   - 12.30

5ο Διάλειμμα

12.30   - 12.40

6η Ώρα

12.40 - 1.20

6ο Διάλειμμα

1.20   - 1.25

7η Ώρα

1.25   - 2.00

 

 


Α ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα
1. Θρησκευτικά: 2
2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3
3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά: 4
6. Αγγλικά: 1
7. Γεωγραφία: 2
8. Βιολογία: 1
9. Φυσική Αγωγή: 2
10. Οικιακή Οικονομία: 1
11. Καλλιτεχνικά: 2
12. Πληροφορική - Τεχνολογία: 2
Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7

Β ΤΑΞΗ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα
1. Θρησκευτικά: 2
2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3
3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά: 4
6. Φυσική - Χημεία: 3
7. Γεωγραφία: 1
8. Αγγλικά: 1
9. Φυσική Αγωγή: 2
10. Καλλιτεχνικά: 1
11. Οικιακή Οικονομία: 1
12. Πληροφορική - Τεχνολογία: 2
Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7

Save