Αρχική σελίδα Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Useful Links

 

Χ ρ ή σ ι μ ο ι   σ ύ ν δ ε σ μ ο ι - Useful Links world wide mouse md wm

Η e-Class του 2ου Γυμνασίου στο ΠΣΔ:

https://eclass03.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1164

  logo SCH_02 

  • Οι πύργοι του Ανόι (παιχνίδι για εισαγωγή στους αλγορίθμους - Γ' Γυμνασίου):

http://38gym-athin.att.sch.gr/pages/hanoi.htm

  • Υλικό για τα μαθήματα της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ της Α' και Γ΄ Γυμνασίου:  http://biogeochemia.blogspot.gr

  •  Ένα εκπαιδευτ.παιχνίδι από την WWF Hellas "Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις":   http://wwf-atlas.gr


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save