Αρχική σελίδα Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Useful Links

 

Χ ρ ή σ ι μ ο ι   σ ύ ν δ ε σ μ ο ι - Useful Links world wide mouse md wm

  • Οι πύργοι του Ανόι (παιχνίδι για εισαγωγή στους αλγορίθμους - Γ' Γυμνασίου):

http://38gym-athin.att.sch.gr/pages/hanoi.htm

  •  Ένα εκπαιδευτ.παιχνίδι από την WWF Hellas "Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις":   http://wwf-atlas.gr/


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save