2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2017 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητής: Π.Καγιαυτάκης

A' & B' Γυμνασίου


KORAH17 7

KORAI17 5

KORAI17 8

KORAI17 11

KORAI17 12

KORAI17 13


Save