2018-19 ΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ "ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝΙΑ"

2018-19 ΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ "ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝΙΑ"

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04

 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΤΙΤΛΟΣ: "Θετικές επιστήμες και οικολογία"

 

Θεματολογία: Φυσική και περιβάλλον

Αριθμός και Φύλο (Α-Κ) Μαθητών/τριων που συμμετείχαν: 16 (9 Αγόρια, 7 κορίτσια)

Διάρκεια Υλοποίησης: Από αρχές Νοεμβρίου έως μέσα Μαΐου

Παιδαγωγικοί στόχοι: Κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, η συμβολή των φυσικών επιστημών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, κατανόηση τω αρχών της φυσικής που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μεθοδολογία υλοποίησης: Ομαδοσυνεργατική, πειραματική και η μέθοδος της επίδειξης

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν: Δρώμενα σε δράσεις του σχολείου στα πλαίσια της Άνοιξης της Κοραή και στις εκδηλώσεις του ΕΚΦΕ

 Συνεργασίες με άτομα και φορείς:ΕΚΦΕ

 Παρουσίαση: Σε εκδήλωση του σχολείου στην Άνοιξη της Κοραή και στην Ημέρα Φυσικών επιστημών του ΕΚΦΕ