Αρχική σελίδα Δραστηριότητες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ - Εnvironmental Education 2019-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / 15 Μαρτίου 2019 - CLIMATE CHANGE ACTION

2019-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / 15 Μαρτίου 2019 - CLIMATE CHANGE ACTION

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019

ΚΑΘΗΓ: ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΞΗ: Α'

 ΧΩΡΙΚΟΙ

Αρχικά έγινε ευαισθητοποίηση των μαθητών με μία προβολή της παρουσίασης του ΚΠΕ Βάμου για την Κλιματική αλλαγή. Ακολούθησε συζήτηση. Μοιραστήκανε ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία χρησιμοποιηθήκανε οι αφίσες του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Ζητήθηκε από τα παιδιά να φτιάξουν: ένα σύνθημα για την Κλιματική αλλαγή, μια μαντινάδα ή μια ζωγραφιά.


Το ένα από τα Φυλλάδια μας:

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1Α

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1Β


Ζωγραφιά μαθητή της Α' Τάξης: " Άνθρωποι που πνίγονται "

 

ΚΛΙΜΑΤ ΖΩΓΡ 2α copy


ΚΛΙΜΑΤ 4 ΦΥΛ 1

ΚΛΙΜ 4 ΦΥΛΛΑΔΙΑ 2

ΚΛΙΜΑΤ ΖΩΓΡΑΦ 1 copy


Το τελικό αποτέλεσμα της Δράσης συγκεντωμένο σε μία σελίδα:

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑ